Historiek van fanfare "De Wijngaard"

Bron foto's:"Veerle arm en trots" en het boek: "Beeld van een dorp"
Auteur: François Van Gehuchten

Bron foto's: "Zo was Veerle" 
Auteur: Ludo Helsen

 


- Opgericht op 26 november 1858 : De officiële naam was ‘muziekgenootschap van Veerle’ en deze vereniging telde 28 effectieve leden, die blijkbaar vrij jong waren. Men sprak echter van ‘de harmonie van Veerle’. De toenmalige gemeentesecretaris noteerde (in het Frans!) dat het hoofddoel van de vereniging ‘la création et la civilisation de la jeunesse’ was.


- juni 1890: Op het grote festival te Westerlo wint de harmonie van Veerle de hoofdprijs van 100 frank.

- De eerste muziekmeester of ‘chef d’orchestre’ was Louis Goossens, tevens koster, schoolmeester en organist in Veerle. De toenmalige burgemeester was voorzitter.

- Om de instrumenten te bekostigen werden kapitaalkrachtige personen, zoals de baronnen van Veerle, aangetrokken als ereleden.

- In de beginjaren kon de harmonie ook rekenen op staatssteun: Bij KB van 19 juni 1860 verkreeg ze een triangel, een grote en een kleine klarinet! In 1861 stuurde minister Charles Rogier een dirigeerstok voor de fanfare en minister Van den Peereboom stuurde 21 muziekstukken ‘ten teken van aanmoediging aan de chef d’orchestre’! In datzelfde jaar kreeg de harmonie van Veerle 50 frank staatssteun.


- De archieven vermelden dat de fanfare aanwezig was bij praktisch alle officiële plechtigheden in de gemeente.

- Tijdens W.O.I werd de werking opgeheven en de instrumenten werden verstopt voor de bezetter die koper opeiste. Na de Wapenstilstand kwamen de instrumenten weer uit de geheime schuilplaatsen vandaan. De terugkeer van de soldaten werd telkens opgeluisterd door de muzikanten. Oorgetuigen verzekerden dat het muzikale peil fel te lijden had na vier jaar gedwongen rust!

- In 1930 kreeg de fanfare van Veerle t.g.v. het honderdjarig bestaan van België een eigen kiosk op de Markt!

- Dirigent Juul Breugelmans, die de maat sloeg vanaf 1938, loodste na W.O.II de fanfare hogerop en behaalde veel prijzen. In die periode kreeg de fanfare eindelijk een naam: “De Wijngaard”. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan componeerde Juul Breugelmans in 1958 de ‘Eeuwfeest-mars’ en ‘Vissers-suite’. In 1978 werd hij gevierd om zijn 40 jaar dirigentschap in Veerle!

- 27 juli 1958: De fanfare De Wijngaard geeft een concert op de wereldtentoonstelling in Brussel.- Vanaf 3 oktober 1952 mag de fanfare de titel ‘koninklijke’ dragen.

- In 1983 viert de koninklijke Fanfare "De Wijngaard" haar 125-jarige bestaan. Deze heugelijke gebeurtenis werd zelfs vastgelegd in een interview met onze toenmalige voorzitter Frans Oeyen en zijn bestuursleden.


- Sinds september 2005 heeft onze fanfare haar eigen website.

- Op 29 & 30 april 2006 dienden we Jo Vanattenhoven, onze dirigent, in de bloemetjes te zetten. Aangezien Jo opteerde om een eigen zaak op te starten, verkoos hij niet langer ons met zijn vakkundigheid te leiden. Na 8 jaar lag dit afscheid ons zeer zwaar, maar we kunnen ons troosten met zijn belofte dat hij ons regelmatig al spelend zal komen versterken.

- Vanaf juni 2006 tot begin 2011 heeft onze fanfare onder muzikale leiding van Hans Broers gestaan. Hij was de dirigent die ervoor gezorgd heeft dat onze fanfare 84% in Uitmuntendheid gehaald heeft op de Provinciale Concours. 

- Op dit moment telt de fanfare tussen de 25 en 30 spelende leden. Het repertoire bestaat zowel uit klassieke werken als pop-, film- en blaasmuziek. De huidige dirigent is Freddy Sas sinds begin 2011.-Vanaf september 2018 is de jeugdgroep "Poca Musica" opgericht, met de bedoeling de jeugd meer aan te trekken in de muziekwereld.
Liam Luys begeleidt deze groep vol enthousiasme en zorgt voor de toffe liedjes.


© 2024 K.F. De Wijngaard

Website: Liam Luys

Website: Liam Luys

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account